ห้องสตูดิโอพร้อมใช้งานธีมพิเศษ 404 ธีมวิทยาศาสตร์ ห้องแล็บ


คิวว่าง

กรณีที่จองรายการใดที่มีระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนการใช้บริการ ระบบจะไม่เปิดให้จองผ่านหน้าเว็บ กรุณาติดต่อโดยตรงได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 065-575-8558

* วันจันทร์ คือ วันหยุดทำการของสตูดิโอ ไม่สามารถจองเวลาในวันจันทร์ได้

วิธีการจอง

กดที่วันที่บนตารางการจอง จากนั้นเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 • ช่วงเช้า
  เวลา 08:00-12:00 ราคา 2,500 บาท
 • ช่วงบ่าย
  เวลา 13:00-17:00 ราคา 2,500 บาท
 • เต็มวัน
  เวลา 08:00-17:00 ราคา 4,500 บาท

จากนั้นกรอกรายละเอียดแล้วกดปุ่ม "ยืนยันการส่ง" เพื่อยืนยันข้อมูลการจอง

ห้องสตูดิโอพร้อมใช้งานธีมพิเศษ 404 ธีมวิทยาศาสตร์ ห้องแล็บ


 • พื้นที่ 26 ตารางเมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 6.5 เมตร สูง 2.75 เมตร
 • จัดเป็นแนวห้องแล็บจำลอง พร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้
 • พร้อมพื้นที่ส่วนกลางขนาด 65 ตารางเมตรสำหรับพักรอ พักผ่อน ลงทะเบียน หรือจัดเบรก ใช้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ร่วมกับ ห้องสัมมนา 1 ห้องสัมมนา 3 และห้องสตูดิโอ
 • มีบริการน้ำดื่มสะอาด Sprinkle จากเครื่องกดน้ำเย็น และนำ้ร้อนจากเครื่องเดียวกัน ไม่มีค่าใช้จ่าย กรณีต้องการน้ำดื่มน้ำทิพย์ขนาด 550 ซีซี ติดต่อซื้อได้จากเจ้าหน้าที่ในราคาทุนแพคละ 60 บาท (12 ขวด)
 • มีบริการเครื่องดื่ม (กาแฟสำเร็จรูปทรีอินวันและโอวัลตินทรีอินวัน) บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • มีบริการสั่งอาหารกล่อง กรุณาสั่งล่วงหน้า 1 วัน (สตูดิโอไม่มีส่วนได้เสียหรือกำไรใดๆ เป็นบริการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเท่านั้น) ติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่สตูดิโอ
 • ที่จอดรถฟรีมากกว่า 30 คัน

รายละเอียดอุปกรณ์

 • กล้องจุลทรรศน์ของจริงใช้งานได้จริง ขนาดใหญ่มาตรฐาน 1 ชุด
 • กล้องจุลทรรศน์จำลองขนาดเล็ก 1 ชุด
 • ชุดหลอดแก้ว จานแก้ว หลอดทดลองและอุปกรณ์ พรอพที่เกี่ยวข้อง ตามรูปประกอบ
 • เสื้อกาวน์คุณหมอ 4 ชุด
 • ชุดสีผสมอาหารสีต่างๆ สามารถเปลี่ยนสี ผสมสีเองได้
 • ชั้นวางของ โต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงาน แฟ้มเอกสาร สามารถขอยืมของที่สตูดิโอมีอยู่ มาเพิ่มได้ในกรณีไม่มีลูกค้าอื่นจองใช้งานไว้ (สามารถมาตรวจสอบรายการอุปกรณ์ว่าง และยืมได้ในวันใช้งานจริง)
 • ค่าอุปกรณ์เสียหายแตกหัก คิดตามราคาที่แจ้งไว้ในใบรายการ (เป็นการคิดตามราคาทุนไม่บวกกำไร)
 • สามารถเช่าไฟต่อเนื่อง หรือไฟสตูดิโอ หรืออุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มได้ตามต้องการ http://www.bangkokclickstudio.com/category.php?id=5
 • กรณีลูกค้าต้องการเป็นแบบเอง มีบริการช่างภาพช่วยถ่ายภาพให้ด้วยกล้องและอุปกรณ์ของลูกค้าหรืออุปกรณ์ที่เช่าจากสตูดิโอ วันละ 2,000 บาท ลิขสิทธิ์ไฟล์เป็นของลูกค้า
 • กรณีนำไฟแฟลชสตูดิโอ และ/หรือ ไฟต่อเนื่องมาเอง ขนาดไฟรวมกันไม่เกิน 1,500 วัตต์ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรณีเกิน 1,500 วัตต์ มีค่ากระแสไฟฟ้าดวงละ 100 บาท

ห้องนี้กรณีใช้ล่วงเวลา มีค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ 500 บาท กรณีต้องการเซ็ตอัพอุปกรณ์ล่วงหน้าก่อนวันใช้งานจริง กรุณาจองเพิ่มตามระยะเวลาที่ใช้จริง

กรณีเช่าห้องอื่นและต้องการย้ายอุปกรณ์ทั้งหมดข้างต้นไปห้องอื่น คิดค่าเช่าพรอพทั้งหมด (ไม่แยก)2,000 บาท พร้อมจัดเตรียมให้ใช้งานได้ทันที กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่

กรณีต้องการใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม สามารถแยกเช่าเพิ่มต่างหากได้ กรุณาดูจาก "เช่ากล้อง เลนส์ อุปกรณ์" หรือติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ของทางสตูดิโอ