ยืนยันการชำระเงิน

หากคุณได้ทำการชำระเงินตามออเดอร์ที่ได้สั่งจองไว้เรียบร้อยแล้ว กรุณากรอกแบบฟอร์มการแจ้งชำระเงินและแนบหลักฐานการชำระเงินให้เราทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการในขั้นต่อไป