วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 Workshop หลักการถ่ายภาพ และการตกแต่งภาพแนว Cityscape และ Landscape ครั้งที่ 2 โดย คุณป๊อป กมล สุภาสวัสดิ์


วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 Workshop หลักการถ่ายภาพ และการตกแต่งภาพแนว Cityscape และ Landscape ครั้งที่ 2 โดย คุณป๊อป กมล สุภาสวัสดิ์

Workshop : หลักการถ่ายภาพ และการตกแต่งภาพแนว Cityscape และ Landscape

 

ระดับผู้เข้าอบรม : เบื้องต้น จนถึงระดับกลาง

 

สิ่งที่จำเป็นในการอบรม 

1.Notebook ที่มีโปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Camera Raw (Plugin)

2.ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ และความรู้เบื้องต้นการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop มาบ้าง

 

หัวข้อการเรียนการสอน

Session 1: แนะนำหลักการเบื้องต้น

1.หลักการเบื้องต้นสำหรับการถ่ายภาพแนว Cityscape และ Landscape

การมองหา Final Image

การใช้อุปกรณ์และการตั้งค่ากล้อง

การจัดองค์ประกอบภาพ

ช่วงเวลาที่เหมาะสมการถ่ายภาพแนวนี้

ข้อควรระวัง

2.แนะนำเครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งภาพ (Adobe Photoshop และ Adobe Camera Raw)

3.แนะนำ/สาธิตการแต่งภาพด้วยเทคนิคต่างๆ

 

Session 2: Workshop การฝึกแต่งภาพถ่ายจากไฟล์ Raw 

 

1.Clean & Clear & Fill Image 

- การลบส่วนที่ไม่ต้องการในภาพ

- การเติมบางส่วนของภาพให้สมบูรณ์


2.Basic Fine Tune (Adobe Carmera Raw)

- การเลือก Profile สี

- White Balance Control

- Exposure Control

- การใช้ Curve Adjustment

- การใช้ HSL Adjustment

- Transform Tool

- การใช้ Brush Adjustment

- การใช้ Digital Graduated Filter

- การใช้ Radial Filter

- การย้อมโทนภาพด้วย Split Toning


3. เรียนรู้การทำงานของ Layer และการนำไปใช้

- Layer Mask

- Create Clipping Mask

 

4.เรียนรู้การใช้งาน Blending Mode

- การซ้อนไฟ/ซ้อนพลุด้วยคำสั่ง Lighten

- การเพิ่มความคมด้วย Hi-Pass แบบง่าย

- การทำภาพฟุ้งชวนฝัน

 

5.เรียนรู้การใช้เทคนิค Color Range

- การเลือกเฉพาะสี

- การทำเทคนิค Day To Night


6.เรียนรู้การ Di-Cut ภาพ/วัตถุ เพื่อทำภาพแนว Composite (ซ้อนภาพ) อย่างง่าย


วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 17.00 น.

รับจำนวนไม่เกิน 20 ที่นั่ง

ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

วิธีการจอง

แจ้งชื่อ - นามสกุล เบอร์โทร อีเมล์ เฟสบุ๊ค ไปที่

Line ID : bangkokclickstudio https://line.me/ti/p/bangkokclickstudio

หรือโทร : 065 575 8558

Email : bangkokclickstudio@gmail.com

ย้อนกลับ