ห้องสตูดิโอพร้อมใช้งาน ธีมชุดแต่งงาน, wedding กรุณาติดต่อสอบถามคิวว่าง 065 575 8558


คิวว่าง

กรณีที่จองรายการใดที่มีระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนการใช้บริการ ระบบจะไม่เปิดให้จองผ่านหน้าเว็บ กรุณาติดต่อโดยตรงได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 065-575-8558

* วันจันทร์ คือ วันหยุดทำการของสตูดิโอ ไม่สามารถจองเวลาในวันจันทร์ได้

วิธีการจอง

กดที่วันที่บนตารางการจอง จากนั้นเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 • ช่วงเช้า
  เวลา 08:00-12:00 ราคา 2,500 บาท
 • ช่วงบ่าย
  เวลา 13:00-17:00 ราคา 2,500 บาท
 • เต็มวัน
  เวลา 08:00-17:00 ราคา 4,500 บาท

จากนั้นกรอกรายละเอียดแล้วกดปุ่ม "ยืนยันการส่ง" เพื่อยืนยันข้อมูลการจอง

ห้องสตูดิโอพร้อมใช้งาน ธีมชุดแต่งงาน, wedding กรุณาติดต่อสอบถามคิวว่าง 065 575 8558


 • พื้นที่ขนาด 50 ตารางเมตร กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 2.75 เมตร
 • แสงธรรมชาติเข้าเต็มผนังกระจกขนาดใหญ่ 2 ด้าน ถ่ายกลางวันแสงนุ่มมาก และสามารถปิดม่านลงกันแสงที่ไม่ต้องการได้
 • ชุดแต่งงานขนาดต่างๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ชุด สามารถเลือกใส่ถ่ายภาพได้ 2 ชุด นอกนั้นใช้เป็นพรอพประกอบ 
 • ชุดที่ 3 ขึ้นไป มีค่าบริการชุดละ 400 บาท
 • พรอพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานแต่งงาน พร้อมกระจกขนาดใหญ่
 • ลูกค้าสามารถนำพรอพส่วนตัวมาเพิ่มเติมได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่สตูดิโอเพื่อตรวจสอบรายการ ป้องกันการสลับสิ่งของโดยไม่ได้ตั้งใจ
 • ลูกค้าสามารถใช้งานพื้นที่ส่วนกลางของชั้นที่เช่าห้องได้ฟรี สำหรับการจัดเตรียมถ่ายงานและพักผ่อน
 • มีบริการน้ำดื่มสะอาด Sprinkle จากเครื่องกดน้ำเย็น และนำ้ร้อนจากเครื่องเดียวกัน ไม่มีค่าใช้จ่าย กรณีต้องการน้ำดื่มน้ำทิพย์ขนาด 550 ซีซี ติดต่อซื้อได้จากเจ้าหน้าที่ในราคาทุนแพคละ 60 บาท (12 ขวด)
 • มีบริการเครื่องดื่ม (กาแฟสำเร็จรูปทรีอินวันและโอวัลตินทรีอินวัน) บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • มีบริการสั่งอาหารกล่อง กรุณาสั่งล่วงหน้า 1 วัน (สตูดิโอไม่มีส่วนได้เสียหรือกำไรใดๆ เป็นบริการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเท่านั้น) ติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่สตูดิโอ
 • ที่จอดรถฟรีมากกว่า 30 คัน
 • กรณีลูกค้าต้องการเป็นแบบเอง มีบริการช่างภาพช่วยถ่ายภาพให้ด้วยกล้องและอุปกรณ์ของลูกค้า หรือ อุปกรณ์ที่เช่าจากสตูดิโอ เฉพาะค่าช่างภาพวันละ 2,000 บาท ลิขสิทธิ์ไฟล์เป็นของลูกค้า ส่งไฟล์ดิบทันทีหลังถ่ายเสร็จ ลูกค้านำไฟล์ภาพไปตกแต่งเอง
 • กรณีนำไฟแฟลชสตูดิโอ และ/หรือ ไฟต่อเนื่องมาเอง ขนาดไฟรวมกันไม่เกิน 1,500 วัตต์ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรณีเกิน 1,500 วัตต์ มีค่ากระแสไฟฟ้าดวงละ 100 บาท

ห้องนี้กรณีใช้ล่วงเวลา มีค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ 500 บาท กรณีต้องการเซ็ตอัพอุปกรณ์ล่วงหน้าก่อนวันใช้งานจริง กรุณาจองเพิ่มตามระยะเวลาที่ใช้จริง

กรณีเช่าห้องอื่นและต้องการย้ายอุปกรณ์ทั้งหมดข้างต้นไปห้องอื่น คิดค่าเช่าพรอพทั้งหมด (ไม่แยก) 1,700 บาท พร้อมจัดเตรียมให้ใช้งานได้ทันที กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่

แพคเกจราคาเช่าอุปกรณ์เพิ่มเติมพิเศษ เช่าพร้อมกับห้องนี้ เพื่องานคุณภาพสูงสุด (กรุณาติดต่อแจ้งเช่าทางโทรศัพท์ ทางไลน์ หรือทางอีเมล)

 • ชุดไฟแฟลชสตูดิโอ Elinchrom ELC Pro HD 500W 2 หัว ดูรายละเอียดที่นี่ +  Softbox หรือ ร่มสะท้อน หรือ ร่มทะลุ + ตัวควบคุมไร้สาย Skyport 1 ตัว พิเศษ ราคาครึ่งวัน 1,000 บาท ราคาเต็มวัน 1,800 บาท
 • ชุดไฟแฟลชสตูดิโอ Elinchrom ELC D-Lite RX To To 1 ชุด ดูรายละเอียดที่นี่ พิเศษ ราคาครึ่งวัน 600 บาท ราคาเต็มวัน 1000 บาท
 • ชุดไฟต่อเนื่อง Electra Master Lite รุ่น 2494A ดูรายละเอียดที่นี่ จำนวน 2 แผง พิเศษ ราคาครึ่งวัน 250 บาท ราคาเต็มวัน 400 บาท
 • ชุดไฟต่อเนื่อง Electra Master Lite รุ่น 3440A ดูรายละเอียดที่นี่ จำนวน 2 แผง พิเศษ ราคาครึ่งวัน 350 บาท ราคาเต็มวัน 600 บาท
 • ทุกรายการ บริการเซ็ตอัพไฟให้พร้อมใช้งานก่อนเริ่มถ่ายจริง และสอนการปรับแสงด้วยตัวเองในขณะกำลังทำงาน
 • สงวนสิทธิ์ในการถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของสตูดิโอเป็นผู้ทำให้เท่านั้น
 • กรณีต้องการใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม สามารถแยกเช่าเพิ่มต่างหากได้ กรุณาดูจาก "เช่ากล้อง เลนส์ อุปกรณ์" หรือติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ของทางสตูดิโอ

ภาพตัวอย่างที่ถ่ายในห้องนี้